خدمات گمرکی

مجموعه تیتمر خدمات گمرکی خود را در چار​چوب رویه‌های گمرکی و تجاری همچون واردات، صادرات، کابوتاژ، ترانزیت خارجی و داخلی و… ارائه می‌دهد. در صورت نیاز به مشاوره گمرکی، متخصصان مجموعه تیتمر آماده پاسخگویی به سوالات گمرکی شما هستند. همچنین مجموعه تیتمر آماده انجام کلیه تشریفات گمرکی به منظور ترخیص کالای شما از گمرک ترکیه می باشد. بدین منظور خدمات گمرکی قابل ارائه شامل موارد زیر است

 • انبار داری
 • در اختیار گذاشتن انبار در ترکیه
 • تخلیه و بارگیری
 • تعیین تعرفه های گمرکی
 • مراقبت و نگهداری کالا تا زمان ارائه به مشتری
 • کلیه تشریفات و عملیات ترخیص کالا
 • حمل و نقل بین المللی
 • اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز
 • خدمات بیمه کالا
 • بسته بندی تخصصی
 • پیگیری محموله های ارسالی

مجموعه تیتمر خدمات گمرکی خود را در چار​چوب رویه‌های گمرکی و تجاری همچون واردات، صادرات، کابوتاژ، ترانزیت خارجی و داخلی و… ارائه می‌دهد. در صورت نیاز به مشاوره گمرکی، متخصصان مجموعه تیتمر آماده پاسخگویی به سوالات گمرکی شما هستند. همچنین مجموعه تیتمر آماده انجام کلیه تشریفات گمرکی به منظور ترخیص کالای شما از گمرک ترکیه می باشد. بدین منظور خدمات گمرکی قابل ارائه شامل موارد زیر است